03.07.2017

CLT reference project

Wochenendhaus

Thurnberger Stausee, Österreich

Am Thurnberger Stausee, einen von drei Kamptalstauseen in Niederösterreich, entstand ein Wochenendhaus der besonderen Art. Die Bauherren bauten etwas ganz Einfaches, Schlichtes, mit klaren Formen in Holz und Beton und mit großen Fensterflächen. In der Kubatur orientiert sich das nur 75 m2 große Haus mit seiner schwarzen Fassade und dem Satteldach an den bäuerlichen Scheunen und Stallungen der Umgebung. Gebaut wurde in Massivholzbauweise wobei 25 m3 CLT von Stora Enso in Sichtqualität verbaut wurden.

Foto: orla connolly + jens weber photo

Standort:Thurnberger Stausee, Österreich Architekt:Backraum Architektur Partner:ZMPCLT Volumen:25 m3

04.01.2017

Cross Laminated Timber

Cross Laminated Timber : toepassing van een vooruitstrevende nieuwe bouwmethodiek

kwam aan bod in de laatste sessie van de triatlon houtbouw uitgegeven door KUL/ODISEE. 18-11-2016

De relevantie situeert zich in diverse domeinen�

-industrialisatie,hoogbouw,optoppingen alsook thermisch confort, reversibiliteit�

Rekenmethodiek : TU GRAZ�

CLT DESIGNER - software : gratis beschikbaar�

26.06.2012

ventilatiesystemen

Onvoldoende kennis van ventilatiesystemen bij (ver)bouwers

Bouwers en verbouwers hebben onvoldoende kennis over het  efficiënte  gebruik  en  noodzakelijke onderhoud  van  mechanische ventilatiesystemen. Dit gebrek aan kennis opent de deur naar gezondheids- en technische problemen met het ventilatiesysteem. Meer informatie, controle en samenwerking dringen zich op.
 
Dat  blijkt  uit  een  recente  enquête  in  opdracht  van  Zehnder  Group  Belgium.  De ventilatiespecialist peilde in maart 2012 bij 659 bouwers en verbouwers naar hun kennis over woningventilatie. 
 
Het plaatsen van een ventilatiesysteem in de woning is vandaag verplicht. Ondanks het  feit  dat  dit  een  bijkomende investering  vraagt, is  een  grote  meerderheid  (65%) van de bouwers overtuigd van de noodzaak van een ventilatiesysteem. Tot zover het  goede nieuws. In de praktijk blijken woningeigenaars echter zeer weinig af te weten over het correcte gebruik en noodzakelijke onderhoud van hun ventilatiesysteem. Zo kent  nauwelijks  40%  van  de  ondervraagden  de  voor-  en  nadelen  van  de verschillende  systemen. Op  het vlak  van  onderhoud  weet  slechts  een  minderheid van 27% hoe de filters van een balansventilatiesysteem moeten vervangen worden. 79% is onwetend over het belang van een regelmatige reiniging van de kanalen en 83% weet niet hoe de raamroosters van het meest geplaatste C-systeem te reinigen.

kennis onderhoud ventilatiesystemen
Grafiek: kennis onderhoud ventilatiesystemen
 
 “Deze gebrekkige kennis is verontrustend omdat ze leidt tot verkeerd gebruik van de systemen met een verhoogd risico op gezondheidsklachten”, aldus Peter Cuveele, marketing directeur van Zehnder Group Belgium.

Professionele installatie

Een ruime meerderheid van de ondervraagden is voorstander van een professionele en  gecontroleerde  plaatsing  van  ventilatiesystemen.  Zo  is  60% te  vinden  voor een certificatie  van  installateurs  van  ventilatiesystemen.  Hoewel  dergelijke  certificatie vandaag  niet  verplicht  is,  stelt  slechts  22%  van  de  ondervraagden  dat iedereen, zonder onderscheid, een ventilatiesysteem kan plaatsen. Bouwers zijn zich dus wel degelijk  bewust  van het  belang van  een  professionele  plaatsing  en  83% vindt  dan ook  een  nauwe  samenwerking  tussen  architect,  bouwheer  en  aannemer  voor  de installatie van een ventilatiesysteem noodzakelijk.

“Gezien  het  belang  van  een  professionele  installatie  en  deskundig  onderhoud lanceerde  Zehnder  in  2010 de  Zehnder  Academy  waar  installateurs  opleidingen volgen en een kenniscertificaat  ontvangen. Naast meer opleiding en certificatie is de integratie  van  het  ventilatiesysteem  in  de  eerste ontwerpfase  van  een  bouwproject van  cruciaal  belang  om  alle  aspecten  voor een  goed  werkend  systeem  optimaal  in het  concept te  integreren. Een  nauwe  samenwerking  tussen  alle  betrokken  partijen van bij de start van een nieuwbouw of verbouwing biedt dus de beste garantie voor een goede en gezonde woningventilatie”, aldus Peter Cuveele.

Ventilatiekanalen geen bacteriehaarden

Niettegenstaande alle negatieve communicatie omtrent mogelijke bacteriehaarden in de  toevoerkanalen  van  balansventilatiesystemen  (D-systeem) weerlegt een  recente wetenschappelijke  studie  van  het  departement  Industrieel  Ingenieur  van  de Katholieke  Hogeschool  Sint  Lieven  in  Gent:  “Evaluatie  van  de  prestaties  van mechanische  ventilatiesystemen”, en onderzoek  van het  Wetenschappelijk  en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), deze beweringen. Meer zelfs, uit de  studies  blijkt  dat  er  dankzij  de  ingebouwde  filters  in  de  toevoerlucht  van balansventilatiesystemen  (D-systeem)  juist  veel  minder  bacteriën  en  schimmels zitten dan in de buitenlucht.

Deskundig onderhoud

Om een gezonde lucht in de woonruimtes te garanderen, is het echter wel belangrijk om raamroosters (C-systeem) en filters van een balansventilatiesysteem regelmatig te reinigen en/of te vervangen. Ook nazicht en onderhoud van de ventilatiekanalen is na  verloop  van  tijd aangewezen om een  comfortabel  en  gezond  binnenklimaat te blijven verzekeren. Omdat het  belang  van  deskundig  onderhoud  cruciaal  is  voor ventilatiesystemen  ontwikkelde  Zehnder  een  online  onderhoudscontract  waardoor woningeigenaars voortaan zeker kunnen zijn van een professioneel onderhoud van hun systeem.

Balansventilatie bespaart energiekosten

Een  goed  werkend  balansventilatiesysteem  verlaagt  niet  enkel  de ecologische voetafdruk  van  de  woning  maar  levert  ook  een  aanzienlijke  besparing  op  de energiefactuur op.

Niettegenstaande  de  iets  grotere  investering  voor  een  balansventilatiesysteem tov  een  C-systeem,  kan  deze  meerkost  door  de  besparing  op  energiekosten – dankzij het  principe  van  warmterecuperatie –  gecompenseerd  worden.  Hierdoor  is  de uiteindelijke kost op jaarbasis voor beide systemen vergelijkbaar.

De  impact  van  ventilatiesystemen  op  de  energiefactuur wordt ook bevestigd  in  de wetenschappelijke  studie  van  het  departement  Industrieel  Ingenieur  van  de Katholieke  Hogeschool  Sint  Lieven  in  Gent:  “Evaluatie  van  de  prestaties  van mechanische ventilatiesystemen”. 
 
Het  objectief  feitenmateriaal  verzameld  in  deze studie nuanceert  en  relativeert  een aantal  misvattingen  en  vooroordelen  mbt  woningventilatie.  Uit  de   enquête  van Zehnder bij 659 bouwers en verbouwers blijkt dat een onvoldoende kennis over het gebruik  en  onderhoud  van  de  systemen vaak aan  de  basis ligt  van  een negatieve perceptie ivm woningventilatie. 

“De  bevindingen  van  onze  peiling  bij  bouwers  en  verbouwers  wijzen  op belangrijke tekorten op het vlak van informatie van de gebruikers en professionele opleiding en certificering van installateurs van ventilatiesystemen. Als marktleider is het onze taak om  verder  te investeren in de kennis van installateurs via de Zehnder Academy en van  consumenten  door  sensibilisering.  Alleen  zo  kunnen  we  de  kwaliteit  van  de installatie  van  de  ventilatiesystemen  en  een  correct  gebruik  en  onderhoud ervan verzekeren,” besluit Peter Cuveele.

Bron: Zehnder Group Belgium

,

21/05/2012

26.06.2012

passiefhuis

 

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is. Met het vermogen van een strijkijzer (1.000 à 2.000 W) blijft een passiefhuis ‘s winters warm. Het totale energieverbruik van een passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan een traditionele nieuwbouwwoning.

Tijdens het grootste deel van het jaar kan de woning op kamertemperatuur blijven zonder een klassiek verwarmingssysteem te gebruiken. Bij de meest extreme buitencondities is er echter wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die is echter zeer klein. De warmtevraag kan bijvoorbeeld opgevangen worden door het plaatsen van een kleine radiator of convector in de leefruimte of badkamer. Aangezien er dus bijna niet meer actief wordt verwarmd, spreekt men van een 'passief' gebouw of 'passiefhuis'.

Meer wetenschappelijke omschrijving
De term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor zeer energiezuinige gebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelingsysteem. Dit bekomt men door een zeer goede thermische isolatie met minimale koudebruggen, een zeer goede lucht-/ kierdichting van de constructie en gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd wordt door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmteterugwinning. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet in een passiefhuis beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Dit stemt overeen met 1,5 m³ gas of 1,5 liter stookolie per m². Bij een standaard-nieuwbouw die vandaag gezet wordt, is dat tot 8 keer zoveel! Hernieuwbare energie-bronnen kunnen worden ingezet om aan de overblijvende energiebehoefte tegemoet te komen, en zo naar een nulenergiewoning te gaan.

Concreet dient men bij passief bouwen dus rekening te houden met vier belangrijke punten:

  1. Warmteverliezen beperken door ver doorgedreven isolatie
  2. Warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw
  3. Warmtewinsten optimaliseren door gebruik van passieve energie
  4. Luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning

Daarnaast zijn nog twee andere punten van belang:

5.  Hernieuwbare energie
6.  Laag energiegebruik door efficiënte apparaten

De belangrijkste voordelen van een passiefhuis:

In tijden van stijgende energieprijzen en dringende klimaatmaatregelen biedt het passiefhuisconcept een antwoord op tal van uitdagingen voor de zeer nabije toekomst. De voordelen van passiefbouw op een rijtje:

  • Bij een passiefhuis wordt het gebruik van een conventioneel verwarmings- en koelingssysteem overbodig door de zeer specifieke manier van bouwen. Warmteverliezen worden zo volledig mogelijk geminimaliseerd. Dat betekent dat je in een passiefhuis niet investeert in een centrale verwarming of kachels. Met het vrijgekomen budget kan je dan bvb. een betere isolatie plaatsen. Het wordt daarmee een gebouwconcept waar tegelijk comfort en kosten geoptimaliseerd zijn.
  • Het totale energieverbruik van een passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan een traditionele nieuwbouwwoning. Ten opzichte van bestaande Vlaamse woningbestand ligt het energieverbruik zelfs tot 85 procent lager. De bijbehorende energiefactuur zal met andere woorden maandelijks ook vier tot vijf maal lager uitkomen dan in een conventioneel gebouw. De nadelen van het gebruik van traditionele energiebronnen worden dus geminimaliseerd en men is onafhankelijker van de wispelturige prijzen op de energiemarkt.
  • Het hogere leefcomfort. De balansventilatie houdt de luchtkwaliteit in de woning optimaal zonder dat er te grote warmteverliezen optreden. ’s Winters komt er geen rechtstreekse koude tocht binnen, terwijl de constante ventilatie met verse buitenlucht tot een gezonder binnenklimaat bijdraagt. Met de driedubbele beglazing ondervindt de bewoner bovendien een minimale koudestraling.
  • Een stabiele investering. Onderzoeken wijzen bovendien uit dat duurzame gebouwen een hoger rendement hebben dan niet-duurzame gebouwen.
  • Creatieve ontwerpvrijheid van de architect en bouwheer. Passiefhuizen worden gebouwd in alle maten, gewichten, stijlen en prijsklassen. Het passiefhuisconcept is dan ook een constructiestandaard, gestoeld op zes principes, en geen specifiek bouwmodel dat klakkeloos moet worden gekopieerd.
  • Met een gecertificeerd passiefhuis aanspraak op een fiscale aftrek.  Ook op gewestelijk en soms gemeentelijk niveau maakt men aanspraak op premies. Ook uw netbeheerder geeft premies.
26/10/2011