Een deskundige begeleiding van uw vastgoedproject.

De technologische evolutie en de groeiende complexiteit van het bouwproces zorgen
ervoor dat de bouwheer zich in zijn relatie tot architect, aannemer en andere bouwpartners
in veel gevallen laat bijstaan of vertegenwoordigen door een gespecialiseerde raadgever.

Antae kan deze rol vervullen en zorgt ervoor dat U in alle aspecten professioneel wordt
bijgestaan,dat de nodige contacten worden gelegd en de verschillende contracten zo
goed mogelijk worden nageleefd.
Respecteren van budget en planning alsook de kwaliteitsbewaking zijn hierbij primordiaal

Daarnaast zijn er belangrijke aandachtspunten:

Alle medewerkers kunnen ervaring voorleggen als ingenieur , ingenieur-architect of architect, energiedeskudigen type A of type B.

Advies

Een bouwheer of koper kan deskundig advies goed gebruiken:

Antae profileert zich als een onafhankelijk adviesbureau dat op basis van zijn ervaringen, contacten met de bouwwereld, een goede kennis van de wetgeving, reglementeringen,normen en de goede regels van de kunst adviezen verstrekt.

Enkele voorbeelden

Technisch

Commercieel

Ook een eigenaar of verkoper kan beroep doen op advies